משרד עורכי דין מוטי דזנה

עדכונים

תביעה נגד המעסיק וגם את בעל השליטה אישית! 650,000 ש"ח. לשון הרע-פוסק משמיץ בפייס עלה ליחצן 11,000 ש"ח. Ynetלשון הרע-פוסק משמיץ בפייס עלה ליחצן 11,000 ש"ח. Ynetלשון הרע-פוסק משמיץ בפייס עלה ליחצן 11,000 ש"ח. Ynet

כתב בפוסט שהמוצר "יקר מאוד לא שווה את הכסף" – ויפצה על לשון הרע חדלות פירעון-חייב קיבל כספים מביטוח לאומי בגין נכות, למי שייך הכסף? פסק דיןחדלות פירעון-חייב קיבל כספים מביטוח לאומי בגין נכות, למי שייך הכסף? פסק דיןחדלות פירעון-חייב קיבל כספים מביטוח לאומי בגין נכות, למי שייך הכסף? פסק דין

הפוסט המשמיץ של היחצן יעלה לו 11 אלף ש' חדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבתחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבתחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

הפיצויים התקבלו מהביטוח הלאומי. ביהמ"ש הסביר כי הם נחשבים לזכות אישית של החייב, והנושים לא יכולים לגעת בהם. פיצול דירה-גרמה לנזילה לשכנה. Funderפיצול דירה-גרמה לנזילה לשכנה. Funderחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

חייב בפשיטת רגל קיבל פיצויים על תאונת עבודה: למי שייך הכסף? נזילות לשכן-בעל דירה פיצל דירה גדולה לשש (6) דירות קטנות והתקין 6 אסלות מקלחות ומטבחים. Themarkerנזילות לשכן-בעל דירה פיצל דירה גדולה לשש (6) דירות קטנות והתקין 6 אסלות מקלחות ומטבחים. Themarkerחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

פיצל נכס ל-7 דירות גרם לנזילות קשות – אך סירב לתקנן חריגות בניה– מדוע מגיע לרוכשים פיצוי שעה שידעו על חריגות בניה בדירה? כלכליסטחריגות בניה– מדוע מגיע לרוכשים פיצוי שעה שידעו על חריגות בניה בדירה? כלכליסטחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

בעל דירה שפוצלה לשש יחידות נתבע ב-340 אלף שקל ייצוגית– נגד מחסני השוק. כיכר השבתייצוגית– נגד מחסני השוק. כיכר השבתחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

מדוע מגיע לרוכשים פיצוי אם ידעו על חריגות הבנייה? ייצוגית– נגד מחסני השוק. פסק דיןייצוגית– נגד מחסני השוק. פסק דיןחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

"מחסני השוק" לא ניכתה משקל אריזות ותתרום כ-107 אלף שקל ייצוגית JDATE-הסדר פשרה. פסק דיןייצוגית JDATE-הסדר פשרה. פסק דיןחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

ייצוגית JDATE-הסדר צופה פני עתיד בתובענה ייצוגית. כלכליסטייצוגית JDATE-הסדר צופה פני עתיד בתובענה ייצוגית. כלכליסטייצוגית JDATE-הסדר צופה פני עתיד בתובענה ייצוגית. כלכליסטחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

הסדר צופה פני עתיד בתובענה ייצוגית. כלכליסט חדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת