"מחסני השוק" לא ניכתה משקל אריזות ותתרום כ-107 אלף שקל

המבקש טען, כי בדיקת מעבדה העלתה כי משקל האריזות אינו זניח ונע בין 8.5 ל-53 גרם, וכי להערכתו, הנזק המצטבר ללקוחות בשבע השנים האחרונות נאמד במיליוני שקלים – סכום נאה שהעשיר את הרשתות על חשבון הציבור שלא כדין.

Read More