ביטול מגבלת מכירה בין אחים

אותם נימוקים כמו בסעיף הקודם.

בוטלו המגבלות במכירה לקרוב בין בתמורה ובין שלא בתמורה (תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין) יצויין כי בתקופת המעבר המחוקק אפשר לבצע זאת רק בדירות שהתקבלו מההורים ו/או באם הוכח שהכסף לרכישת הדירה הגיע מההורים.

Read More