פיצל נכס ל-7 דירות גרם לנזילות קשות – אך סירב לתקנן

לדברי עו"ד דזנה סכסוכי שכנים ובעלי דירות בבית משותף, היא בסמכות המפקחת על המקרקעין האזורית. רק דרכה ניתן להשיג צווים מיידיים לביצוע, שאינם נוגעים דווקא לפיצויים – ולעיתים מומלץ לפתוח גם בהליכים מקבילים בבתי המשפט – כדי להשיג פיצויים ראויים.

Read More