משרד עורכי דין מוטי דזנה

עדכונים

זכויות בניה לא מנוצלות - תכנון מס לשון הרע-פוסק משמיץ בפייס עלה ליחצן 11,000 ש"ח. Ynetלשון הרע-פוסק משמיץ בפייס עלה ליחצן 11,000 ש"ח. Ynetלשון הרע-פוסק משמיץ בפייס עלה ליחצן 11,000 ש"ח. Ynet

פטור לדירה שנתקלה בירושה חדלות פירעון-חייב קיבל כספים מביטוח לאומי בגין נכות, למי שייך הכסף? פסק דיןחדלות פירעון-חייב קיבל כספים מביטוח לאומי בגין נכות, למי שייך הכסף? פסק דיןחדלות פירעון-חייב קיבל כספים מביטוח לאומי בגין נכות, למי שייך הכסף? פסק דין

פטור לדירה שנתקבלה במתנה חדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבתחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבתחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

ביטול מגבלת מכירה בין הורה לבן פיצול דירה-גרמה לנזילה לשכנה. Funderפיצול דירה-גרמה לנזילה לשכנה. Funderחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

פטור של פעם בחיים למכור שתי דירות כדי לקנות במקומן אחת נזילות לשכן-בעל דירה פיצל דירה גדולה לשש (6) דירות קטנות והתקין 6 אסלות מקלחות ומטבחים. Themarkerנזילות לשכן-בעל דירה פיצל דירה גדולה לשש (6) דירות קטנות והתקין 6 אסלות מקלחות ומטבחים. Themarkerחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

תכנון סדר מכירת דירות חריגות בניה– מדוע מגיע לרוכשים פיצוי שעה שידעו על חריגות בניה בדירה? כלכליסטחריגות בניה– מדוע מגיע לרוכשים פיצוי שעה שידעו על חריגות בניה בדירה? כלכליסטחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

אין צורך להמתין למכור את דירה אחרונה ייצוגית– נגד מחסני השוק. כיכר השבתייצוגית– נגד מחסני השוק. כיכר השבתחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

מכירת מספר דירות לא מוגבל ייצוגית– נגד מחסני השוק. פסק דיןייצוגית– נגד מחסני השוק. פסק דיןחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת

שינוי במיסוי מקרקעין בשנת 2018 ייצוגית JDATE-הסדר פשרה. פסק דיןייצוגית JDATE-הסדר פשרה. פסק דיןחדלון פירעון-חייב חדל"פ קיבל כספי בגין נכות. האם הכסף ישאר בידו או יתווסף לקופת הנושים? כיכר השבת