ביטול מגבלת מכירה בין הורה לבן

בתקופת המעבר , על מכירת דירה בין הורה לבנו חל מס שבח מלא שיכול להגיע לכ 41% משווי המכירה. במהלך שנת 2017 פורסמה בעיתונות מכירת דירה של איש מוכר בינו לבין בתו, העסקה בוטלה מאחר שהבינו כי מתוך שווי של כ 7 מיליון ש"ח, מס השבח יהיה כמה מיליונים. החל מיום 01/01/18 מכירת דירה בין הורה לבנו תזכה למס מוטב מופחת בהרבה, מפני שכאמור בוטל סעיף 44 , המאפשר גם בעסקה זו "למחוק" את השבח שנצבר עד לשנת 2014.