ביטול מגבלת מכירה בין אחים

אותם נימוקים כמו בסעיף הקודם.

בוטלו המגבלות במכירה לקרוב בין בתמורה ובין שלא בתמורה (תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין) יצויין כי בתקופת המעבר המחוקק אפשר לבצע זאת רק בדירות שהתקבלו מההורים ו/או באם הוכח שהכסף לרכישת הדירה הגיע מההורים.

Read More

זכאות להחזר מס שבח

מכרתם דירה ב 4 שנים האחרונות וחוייבתם בתשלום מס שבח גבוה ?
הבשורה הטובה היא שניתן להפחית את חבות מס השבח ובלבד שמבצעים תחשיבים נכונים ומגישים את הבקשה להחזר מס תוך 4 שנים מיום שאושרה השומה העצמית או נקבעה שומה לפי מיטב השפיטה בגין המכירה.

Read More

שילוב אפשרויות לתכנון מס

שימוש בפטור ו"פטורים" (10 מצבים שכיחים). לינאריות רגילה. לינאריות מיטיבה. לינאריות מיטיבה + לינאריות רגילה. חלק בפטור + לינאריות מיטיבה (דירת יוקרה). חלק בפטור + לינאריות רגילה. חלק בפטור + לינאריות מיטיבה + לינאריות מיטיבה. דחיית מס.

Read More

זכויות בניה לא מנוצלות – תכנון מס

מצבים שונים כאשר קיימות זכויות בניה

כפי שהוסבר, אחד התנאים לפטור ממס שבח הינו הגדרת הנכס דירת מגורים מזכה. אחד התנאים שם, מחייב כי הדירה תהיה בנויה-שבנייתה נסתיימה. מטעם זה בנכס אשר בו יש זכויות בניה, אין פטור על חלק זה שטרם נסתיימה בנייתו. מרבית האנשים שמוכרים דופלקס, דירת גג, פנטהאוז, קוטג' או בית צמוד קרקע לאחר מגורים בו במשך שנים רבות, אינם מודעים לכך שהם יחוייבו במס שבח בגין זכויות בניה שהם מעולם לא ניצלו.  בשנים האחרונות הרשויות המקומיות מנסות להשית זכויות בניה "חדשות" גם על דירות מגורים רגילות בבניה רוויה הן מחייבות בהיטל השבחה, ורשות מיסוי מקרקעין במס שבח.


להלן מספר דוגמאות של פטורים שכיחים להפחתת החבות במס שבח על זכויות בניה שלא נוצלו ע"י המוכרים:

 • א. שווי ללא זכויות בניה נמוך מרצפת הפטור
  תינתן הקלה עד תקרת הפטור, מס שבח מלא יחול מרצפת הפטור עד שווי הדירה הכולל את זכויות הבניה הבלתי מנוצלות.
 • ב. שווי ללא זכויות מעל ריצפת הפטור ומתחת לתקרה
  כאן נבחין בשלושה מצבים:
  • שווי הדירה כולה מתחת תקרת הפטור – תינתן הקלת מס עד כפל הריצפה ואם קיים חלק עודף הוא יחוייב במס שבח מלא.
  • שווי הדירה כולה מתחת תקרת הפטור – תינתן הקלת מס עד כפל הריצפה ואם לא קיים חלק עודף לא יחול מס שבח מלא.
  • שווי הדירה כולה מעל תקרת הפטור – החלק העודף מעל תקרת הפטור יחוייב במס שבח מלא.
 • ג. שווי ללא זכויות מעל תקרת הפטור
  כאן נבחין בשני מצבים:
  • שווי הדירה כולה מתחת לשווי דירת יוקרה – החלק המלא של זכויות הבניה שלא נוצלו יחוייב במס שבח מלא.
  • שווי הדירה כולה מעל לשווי דירת יוקרה – החלק המלא של זכויות הבניה שלא נוצלו יחוייב במס שבח מלא, החלק מעל שווי דירת יוקרה ועד תחילת שווי זכויות הבניה שלא נוצלו יחוייב לפי מס שבח מיטיב.

החישובים הופכים להיות מורכבים יותר כאשר מדובר במכר דירה שאינה זכאית לפטור (למשל דירת מגורים שאיננה דירה יחידה) ואז מבוצעים חישובים נוספים של לינאריות מיטיבה על בסיס דו שלבי – עד לחלק החייב במס שבח מלא. אם מדובר בדירה מושכרת, חובה להתחשב במרכיב הפחת לפי הכללים של רשות המיסים – ראו מחשבון פחת על דירת מגורים ואם מדובר בדירת יוקרה מתבצע תחשיב נוסף לצורך הפחתת החבות הכוללת במס השבח – ראו מחשבון קביעת שווי בדירת יוקרה.

החישובים מתחילים להיות מאתגרים יותר כאשר מדובר במכר דירת ירושה, או מספר דירות ירושה ואחד מהיורשים הוא תושב חוץ, לעיתים גם המורישים הם תושבי חוץ ומי מהיורשים נפטר בדרך ולו צאצאים בעלי זכויות – מעבר לטיפול המשפטי המורכב (טיפול בענייני הירושה ו/או הצוואה, הסכם חלוקת העיזבון וכו'), יש לערוך שומה עצמית לכל נישום ונישום.

חייב לשתף ולגלות את הסוד… לעשות את מה שאתה אוהב בסופר מקצועיות!
החלק האהוב עליי ביותר הוא תכנוני מיסוי מקרקעין – עריכת תחשיבים רבים, עריכת שומה העצמית לכל נישום ונישום – בחלק זה יש מקום להפעלת "קסמים משפטיים" באמצעות: שימוש בחקיקה ראשית, חקיקה נלווית, חקיקה משנית, הוראות ביצוע, פסיקה בעליון, פסיקה של ועדות ערר, הנחיות פנימיות של הרשות, החלטות מקדמיות (פרה רולינג) – ולקבל תוצאות מפתיעות ביותר לטובת המוכרים! היו מקרים שקיבלתי תיקים בהם הייתה חבות מס שבח של מאות אלפי ש"ח והצלחתי להוריד את החבות במס שבח לאפס! במקרים רבים אחרים מדובר בהפחתה ניכרת של חבות מס השבח.

שימוש מושכל בתכנוני מס יכול לחסוך לנישום מאות אלפי ש"ח ובדירות יוקרה אף יותר. שימו לב! רצפת הפטור ותקרת הפטור מתעדכנים בכל שנה המסתיימת ביום ה 15 לחודש ינואר. קרי עסקאות מהיום ה 16 חל עליהן עדכון הסכומים הן בעניין הרצפה והן בעניין התקרה.

Read More

פטור לדירה שנתקלה בירושה

אם המוריש היה עדיין בחיים ומכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה, גם היורש יהיה זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירתה וזאת גם אם יש ליורש דירת מגורים נוספת! המשמעות הינה שלא חל שינוי בסעיף פטור זה.

סעיף 1 לחוק מגדיר מהי דירת מגורים וסעיף 49(א) משלים את ההגדרה לדירת מגורים מזכה: (א) דירה או חלק מדירה (ב) שבנייתה נסתיימה (ג) בבעלותו או בחכירתו של יחיד (ד) משמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה (ה) אינה מהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה (ו) הדירה שימשה בעיקרה למגורים לפחות בארבע השנים שקדמו למכירתה או לחילופין ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב מס השבח (ז) המוכר הגיש בקשה לפטור.
* קיימים תרחישים רבים לחישובים שונים בזכויות בניה בלתי מנוצלות.
** ישנם מצבים שבהם ניתן למכור שתי דירות בפטור ממס שבח.
*** תקופת צינון לדירות מתנה – 3 שנים עם המוכר גר בדירה, 4 שנים אם לא גר בדירה.

Read More

פטור לדירה שנתקבלה במתנה

מקבל דירה במתנה יהיה זכאי לפטור אם גר בה 3 שנים וזאת דירתו היחידה, אם לא גר בדירה, יצטרך להמתין 4 שנים ובלבד שביום המכירה זו דירתו היחידה והוא עומד בתנאי סעיף 49ב2. אך שימו לב למצב הבא – אם הדירה נרכשה לאחר 01/01/14 ומקבל הדירה לחוץ למכור אותה בטרם תקופת הצינון, מס השבח שיחול הוא כמו מס מוטב על עליית שווי הדירה מיום רכישתה.

Read More

ביטול מגבלת מכירה בין הורה לבן

בתקופת המעבר , על מכירת דירה בין הורה לבנו חל מס שבח מלא שיכול להגיע לכ 41% משווי המכירה. במהלך שנת 2017 פורסמה בעיתונות מכירת דירה של איש מוכר בינו לבין בתו, העסקה בוטלה מאחר שהבינו כי מתוך שווי של כ 7 מיליון ש"ח, מס השבח יהיה כמה מיליונים. החל מיום 01/01/18 מכירת דירה בין הורה לבנו תזכה למס מוטב מופחת בהרבה, מפני שכאמור בוטל סעיף 44 , המאפשר גם בעסקה זו "למחוק" את השבח שנצבר עד לשנת 2014.

Read More

פטור של פעם בחיים למכור שתי דירות כדי לקנות במקומן אחת

פטור חד פעמי למוכר שתי דירות בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה בא לסייע לזוגות צעירים המבקשים למכור לאחר נישואיהם, שתי דירות מגורים, שכל אחד מהם הביא עימו לתא המשפחתי מלפני הנישואין. במרבית המקרים לא היה ניתן להשתמש בפטור הנ"ל מכיוון שתא משפחתי לא היה יכול להינות משתי מכירות בתקופת המעבר בפטור. עתה משבוטלה המגבלה של סעיף 44, חזרה האפשרות לבחון את ההטבה הייחודית הניתנת רק פעם אחת בחיים.

Read More

תכנון סדר מכירת דירות

באם יש לאדם שתי דירות והוא מעוניין למכור את שתיהן ולרכוש במקומן דירה אחרת, מוטב קודם למכור את הדירה שתחשיב מס השבח בה נמוך, ורק לאחר מכן למכור את הדירה השניה בפטור מלא (בלבד שהחזיק בה 18 חודשים, אין בה זכויות בניה שלא נוצלו ומחיר המכירה מתחת לתקרת שווי דירת יוקרה

דוגמא לתכנון מס:

לאדם שתי דירות: על א' הרווח הוא 1,000,000 ₪ , על ב' הרווח הוא 500,000 ₪.

אם ימכור קודם דירה ב' אומדן מס השבח יהיה 25% על 500,000 ש"ח,  אם ימכור קודם דירה  מס השבח יהיה 25% על 1,000,000 ₪ לפיכך, כדאי לו למכור קודם את דירה ב' ולאחר מכן את דירה א' בפטור.  סדר מכירות נכון יחסוך למוכר 25% מ 500,000 ₪ קרי: 125,000 ש"ח!

Read More