תכנון סדר מכירת דירות

באם יש לאדם שתי דירות והוא מעוניין למכור את שתיהן ולרכוש במקומן דירה אחרת, מוטב קודם למכור את הדירה שתחשיב מס השבח בה נמוך, ורק לאחר מכן למכור את הדירה השניה בפטור מלא (בלבד שהחזיק בה 18 חודשים, אין בה זכויות בניה שלא נוצלו ומחיר המכירה מתחת לתקרת שווי דירת יוקרה

דוגמא לתכנון מס:

לאדם שתי דירות: על א' הרווח הוא 1,000,000 ₪ , על ב' הרווח הוא 500,000 ₪.

אם ימכור קודם דירה ב' אומדן מס השבח יהיה 25% על 500,000 ש"ח,  אם ימכור קודם דירה  מס השבח יהיה 25% על 1,000,000 ₪ לפיכך, כדאי לו למכור קודם את דירה ב' ולאחר מכן את דירה א' בפטור.  סדר מכירות נכון יחסוך למוכר 25% מ 500,000 ₪ קרי: 125,000 ש"ח!