משרד עורכי דין מוטי דזנה

תביעות חוב ופירוק חברות

המשרד מתמחה בייצוג עובדים וקבוצות עובדים של חברות המצויות בהליכי פירוק וכינוס נכסים, כאשר ניסיונו הרב של המשרד בהליכי פירוק וכינוס בשילוב התמחות בתחום דיני העבודה מהווה יתרון משמעותי בטיפול המשפטי בהליכים מסוג זה.בנוסף לטיפול בהליכי פשיטת רגל ופירוק חברות קלאסיים, בשנים האחרונות מתמחה המשרד בהגשת תביעות חוב ופירוק חברות. בין שמדובר בתביעות חוב של עובדים לאחר שניתן נגדם פסק דין, בין שמדובר בתביעות חוב כלליות, מדובר בפרוצידורה המוכרת רק לעורכי-דין אשר צברו ניסיון בתחום ומכירים את הכללים והתקנות להגשת תביעות חוב.

שעה שמדובר בתביעה של עובד אשר קיבל פסק דין נגד המעסיק/החברה בה הועסק, אך החברה חדלת אמצעי פירעון, זכותו של העובד להגיש תביעת פירוק בבית-המשפט המחוזי המוסמך ע"מ לחסל את החברה. במקרה ומדובר במעסיק פרטי ההליך דומה ומוגשת בקשה לפשיטת רגל נגד המעסיק.לאחר פסק דין לעניין פירוק חברה / פשיטת רגל, רשאי העובד לתבוע את זכויותיו מביטוח לאומי. התביעות בביטוח לאומי הינן הלכה למעשה רשת הגנה סוציאלית לעובד, ולכן רק עובד יכול להיפדות מהמוסד לביטוח לאומי וגם זאת בגין רכיבים המוכרים על-ידו ועד לסכום המוגבל הקבוע בחוק.

ניהול תביעות נגד מעסיק בקשיים כלכליים או כזה שחדל פירעון מחייבת מומחיות ומיומנות מיוחדת שכן היא דורשת ידע וניסיון במספר תחומים שונים: בנוסף לידע הנדרש בדיני עבודה, נדרש עורך-הדין המטפל לידע גם בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 כמו-גם בתקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987 ובחוק החברות, תשנ"ט- 1999. בשונה מפירוק חברה או הליך פש"ר הנעשה מרצון, קרי: ע"י החייב או בעלי השליטה ובעלי המניות בחברה, בבקשת פש"ר או פירוק חברה המוגשת ע"י צד שלישי או בעל חוב, יכולה לקום התנגדות להליך הפש"ר/הפירוק מצד החברה/האדם נגדם הוגשה הבקשה. במקרים אלו, ידע וניסיון מצד עוה"ד המנהל את התיק חשובים וקריטיים ויש בהם כדי לקבוע את גורל הבקשה בתיק וסיכויי קבלת צו הפירוק/פש"ר כפי שנתבקש. לאור זאת שלב בחירת עורך- הדין המייצג הינו מהחשובים ביותר. צריך לזכור שהליכים כל כך מורכבים עשויים לדרוש זמן ממושך, אף בלי שהתעוררו התנגדויות להליכים, די בזמני ההמתנה לכל דיון בבית הדין לעבודה ואחר זאת בבית המשפט המחוזי, כדי שיעברו לכל הפחות חודשים ארוכים ולאחר כל זאת עוד מספר חודשים לצורך הגשת תביעות החוב למנהל המיוחד ובדיקתן על-ידו. סוגיית אריכות ההליכים הינה חשובה מאוד, שכן מי שאינו מכיר את הפרוצידורה עלול להתייאש או לשכוח כלל את התיק. מכאן ברור כי חשוב להקפיד לבצע את ההליכים הנכונים גם בזמנים ובמועדים הנכונים.