משרד עורכי דין מוטי דזנה

נזקי רטיביות במקרקעין - סכסוכי שכנים

נזקים במקרקעין נגרמים על-פי רוב מפאת נזילות הנובעות מהתיישנות צנרת דולחין ו/או קולחין, הרחבה של דירה, שיפוצים שבוצעו ברשלנות וחובבנות ו/או נזילות מתמשכות הנגרמות בגלל עומס בצינורות המים/הניקוז ולרוב הנחת צנרת ניקוז/ביוב באופן רשלני ולא מקצועי. לעיתים תכופות נובע הדבר עקב פיצול דירות בין כדין ובין שלא כדין, אז לכל יחידת דיור נוספים מטבחון, מקלחת ואסלת שירותים, כך בעוד בדירה סטנדרטית צינור הניקוז מטפל באסלה ומקלחת בודדים, בדירה מפוצלת מערכת הניקוז עשויה להתמודד עם ארבע או חמש מקלחות אסלות ומטבחים.

בשונה מגירושים בין בני זוג, אז בסיום ההליך כל צד הולך לדרכו, בסכסוכים בין שכנים, מדובר על אנשים המכירים תקופות ארוכות, לא רק זו אף זו: הם נשארים לגור אחד לצד השני שנים אח"כ, אלמנט זה דורש רגישות והפעלת שיקול דעת לאורך ההליך.
ע"פ רוב סכסוכי שכנים בבית משותף דינם להדיין בפני המפקחת על המקרקעין לפי הסמכות המקומית והעניינית הרלוונטית.

למפקחת על המקרקעין ישנם מספר סמכויות שיפוט יחודיות
שאפילו לשופטת בימ"ש שלום אין אותן

כל הקשור במערכת היחסים ההדדית בין בעלי דירות בבית משותף, זכויותיהם וחובותיהם לפי התקנון המוסכם, או אם לאו קיים- לפי התקנון המצוי והחוק.
החזקה וניהול תקינים של רכוש משותף.

סכסוכים הנוגעים לבית משותף המורכב ממבנים או אגפים , סכסוכים בעניין נזילות, סכסוכים בדבר התקנת דוד שמש, התנתקות ממערכת הסקה מרכזית, התקנת מעליון, החלפת ספק גז ומתקני גז, התקנת מעלית, מעלית שבת, דיון בבקשות בקשר להתאמות ברכוש המשותף כאשר מדובר בבעל דירה שהוא אדם עם מוגבלות, הרחבת דירה, התקנת כבלים וצלחות קליטה וכן תביעה בעניין בית משותף או בית משותף שנהרס.

במילים אחרות בסכסוכי שכנים בנושאים הנ"ל בין שכנים בבית משותף, המפקחת על המקרקעין היא היחידה בעלת הסמכות לפסוק, ובסמכותה לפסוק אף בגין סעדים כספיים וממוניים מסויימים.

פסקי דין בנושא נזקי רטיבויות סכסוכי שכנים