מותר ואף ראוי לבצע תכנון מס!

"זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס" כבוד הנשיא שמגר בע"א 4639/91.

קישורים רלבנטיים – מחשבונים משפטיים מקצועיים עבור עורכי דין