משרד עורכי דין מוטי דזנה

ליטיגציה

המשרד מופיעה עשרות הופעות בבתי משפט בשנה בבתי המשפט שלום מחוזי ועליון, כמו גם בבתי הדיו לעבודה האזורי והארצי. בנוסף לייעוץ משפטי שוטף, מופיע עו"ד מוטי דזנה בסוגי משפט אזרחי ודיני עבודה כמייצג הלקוחות, הכל תוך עדכון הלקוח והכנתו לדיונים הקבועים.

הייצוג נחשב כתחום אמנות ומשחק בפני עצמו, לא בכדי: מדובר בהופעה בעלת סממנים של הצגה, ידיעת המטריה המשפטית לבדה אינה מספיקה. לזו יש להוסיף אינטונציה נכונה, עברית תקנית ושפה מתאימה, ליצור קשר אינטרקטיבי עם השופטים היושבים לדין, לדעת להעביר את המסר בקצרה באופן ברור. מרגע שהמסך עולה יש זמן קצוב לכל עו"ד ליתן מסר מגובש, המסך יורד ואין עוד הזדמנות. לכן עו"ד צריך להיות מגובש בדבריו, מפוקס ולדעת מה לבקש ומה לטעון מול השפוטים.