משרד עורכי דין מוטי דזנה

דיני עבודה

למשרד ניסיון וידע עשיר בייצוגם של מעסיקים ועובדים בענפים שונים בעולם העבודה, ובקשת סוגיות שונות בתחום דיני עבודה.בין היתר, מתמחה המשרד בניהול משא ומתן בחוזי עבודה, ייצוג בבית הדין לעבודה של עובדים, וועדי עובדים, או חברות ומעסיקים בתביעות ובסכסוכי עובדה בקשר למגוון זכויות ומחלוקות עבודה.

ככל, נמליץ ללקוח, בין שהוא מעסיק ובין שהוא עובד, ליצור קשר לליווי משפטי בדיני עבודה, לפני סיום יחסים העבודה או כתיבת מכתב בעניין סיום יחסי העבודה.

ההזדמנויות לפספס ולטעות  בחישוב הזכויות רבות, כך גם ההזדמנויות להרוויח ולזכות בזכויות בעזרת ליווי בעו"ד מנוסה

ליווי משפטי לעובד אשר פוטר או התפטר, או בשלבים הקודמים לסיום העבודה חיוני ללקוח, מאחר ומדובר ברגעים מכריעים. מדובר בתחום מקצועי גרידא שאינו מוכר לעובד ולמעביד. אפילו עריכת חשבון זכויות לא תמיד צולח ומקובל על שני הצדדים, קל וחומר בכל הנוגע לסוגיות משפטיות וחוקיות היורדות לשורש העניין ונוגעות בשאלות מהותיות בדיני עבודה כגון: זכויות סוציאליות-חופשה, הבראה, פנסיה. דמי חגים, פיטורים-ופיצויי פיטורים, התפטרות-ופיצויי פיטורים, תשלום בגין שעות עבודה נוספות או בגין עבודה בשעות לילה ו/או במשמרות.

פסק דין תרשיש

חקיקה רלוונטית בתחום דיני עבודה

חוק הגנת השכר

חוק גיל פרישה

חוק בית הדין לעבודה

חוק הודעה מוקדמת 
לפיטורים ולהתפטרות

חוק הודעה לעובד
(תנאי עבודה)

חוק חופשה שנתית

חוק העסקת עובדים
 על ידי קבלני כוח אדם

חוק יישוב סכסוכי עבודה

חוק חיילים משוחררים
(החזרה לעבודה)

חוק הסכמים קיבוציים

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

חוק שכר מינימום

חוק שוויון
ההזדמנויות בעבודה

חוק שכר שווה
לעובדת ולעובד
התשנ"ו-1996

חוק פיצויי פיטורין

חוק שירות עבודה
בשעת חרום

חוק עובדים זרים

חוק שירות התעסוקה

חוק עבודת נשים

חוק הגנה על עובדים
(חשיפת עבירות
ופגיעה בטוהר המידות
או במינהל התקין)

חוק ארגון הפיקוח על העבודה

חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד

חוק הזכות לעבודה בישיבה

פקודת התאונות ומחלות משלוח-יד

חוק דמי מחלה וחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)

חוק החניכות