הפיצויים התקבלו מהביטוח הלאומי. ביהמ"ש הסביר כי הם נחשבים לזכות אישית של החייב, והנושים לא יכולים לגעת בהם.

החייב נכנס להליכי פשיטת רגל ב-2015 בעקבות תאונת עבודה שבגינה הפסיק לעבוד. כשנה מאוחר יותר התקבל צו לכינוס נכסיו, וימים ספורים לאחר מכן, המוסד לביטוח הלאומי העביר לחשבון הבנק שלו 33,350 שקלים בגין הפסד השתכרות לתקופה של 90 ימים.

Read More