מדוע מגיע לרוכשים פיצוי אם ידעו על חריגות הבנייה?

לאחר שחלפו שנתיים והחריגות לא הוסדרו, הרוכשים התייאשו והגישו נגד המוכרים תביעה על הפרת הסכם המכר בבית משפט השלום בהרצליה, בה נטען כי לו היו יודעים על מצב החריגות הקיצוני מראש לא היו קונים את הבית.

Read More