מוטי דזנה
03-7764977

  שם

  דואר אלקטרוני

  מספר טלפון*

  נושא

  תוכן ההודעה

  בדיקה חשובה
  captcha

  למשרד ניסיון וידע עשיר בייצוגם של מעסיקים ועובדים בענפים שונים בעולם העבודה, ובקשת סוגיות שונות בתחום דיני עבודה.

  בין היתר, מתמחה המשרד בניהול משא ומתן בחוזי עבודה, ייצוג בבית הדין לעבודה של עובדים, וועדי עובדים, או חברות ומעסיקים בתביעות ובסכסוכי עובדה בקשר למגוון זכויות ומחלוקות עבודה.

  ככל, נמליץ ללקוח, בין שהוא מעסיק ובין שהוא עובד, ליצור קשר לליווי משפטי בדיני עבודה, לפני סיום יחסים העבודה או כתיבת מכתב בעניין סיום יחסי העבודה.

  ליווי משפטי לעובד אשר פוטר או התפטר, או בשלבים הקודמים לסיום העבודה חיוני ללקוח, מאחר ומדובר ברגעים מכריעים. מדובר בתחום מקצועי גרידא שאינו מוכר לעובד ולמעביד. אפילו עריכת חשבון זכויות לא תמיד צולח ומקובל על שני הצדדים, קל וחומר בכל הנוגע לסוגיות משפטיות וחוקיות היורדות לשורש העניין ונוגעות בשאלות מהותיות בדיני עבודה כגון: זכויות סוציאליות-חופשה, הבראה, פנסיה. דמי חגים, פיטורים-ופיצויי פיטורים, התפטרות-ופיצויי פיטורים, תשלום בגין שעות עבודה נוספות או בגין עבודה בשעות לילה ו/או במשמרות.

  ההזדמנויות לפספס ולטעות  בחישוב הזכויות רבות, כך גם ההזדמנויות להרוויח ולזכות בזכויות בעזרת ליווי בעו"ד מנוסה.

  חקיקה רלוונטית בתחום דיני עבודה:

  חוק בית הדין לעבודה

  חוק גיל פרישה

  חוק הגנת השכר

  חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)

  חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

  חוק הסכמים קיבוציים

  חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

  חוק חופשה שנתית

  חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)

  חוק יישוב סכסוכי עבודה

  חוק עבודת נשים

  חוק עובדים זרים

  חוק פיצויי פיטורין

  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חוק שירות התעסוקה

  חוק שירות עבודה בשעת חרום

  חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996

  חוק שכר מינימום

  חוק שעות עבודה ומנוחה

  פקודת התאונות ומחלות משלוח-יד

  חוק ארגון הפיקוח על העבודה

  חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)

  חוק דמי מחלה וחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)

  חוק הזכות לעבודה בישיבה

  חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד

  חוק החניכות